logo_zsr
logo_zsr
logo_si       PENZION*
logo_zsr
kurz_AJ
   Preukaz študenta ISIC
logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC
logo_itic
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
logo_zsr

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC
        OZNAMY

PONUKA VOĽNÉHO PRACOVNÉHO MIESTA
Ponuka voľného pracovného miesta

PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM NA NAŠEJ ŠKOLE
Oznamujeme uchádzačom o štúdium na našej škole, že
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ SA BUDE KONAŤ dňa 14. januára 2019.

OZNAM PRE ŠTUDENTOV DIALKOVÉHO ŠTÚDIA
Rozvrh konzultácií v 1. polroku pre I.KPŠ
Rozvrh konzultácií v 1. polroku pre II.KPŠ

OZNAM - ZMENA NÁZVU ŠKOLY
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe 61/2015 Z. z. Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo rozhodnutie o zmene názvu školy na Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice s platnosťou od 1.9.2018.

PRE MAJITEĽOV KARIET ISIC
pozrite si video: Ešte nemáš známku ISIC 09/2019?
Oznámenie o zmene cenníka
Ostatné informácie pre majiteľov kariet ISIC si prečítajte tu

logo_itic Zapojili sme sa do projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím elektronického testovania.

PRE ABSOLVENTOV ŠKOLY
Oznamujeme absolventom školy, že z organizačných dôvodov sa stretnutia v budove školy môžu uskutočniť len v pracovných dňoch v čase od 15.00 do 19.00 hod.

          NAJNOVŠIE AKTUALITY

    chcem čítať ďalšie aktuality ...


MÓDA 1. REPUBLIKY
- 25.10.2018


    V októbri tohto roku sme si pripomenuli sté výročie prijatia Deklarácie
slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. Martine, ktorou sa predstavitelia slovenského národa prihlásili k sebaurčovaciemu právu národov a k vzniku samostatného Československého štátu.
    Elegancia a šarm spred 100 rokov oživila našu školu vo štvrtok dňa 25. októbra 2018, kedy sme sa vrátili do obdobia prvej Československej republiky, aby sme si aj takýmto spôsobom pripomenuli tento výnimočný a pre našu históriu mimoriadne dôležitý okamih. Žiacka školská rada si pre študentov školy pripravila podujatie, ktoré sa nieslo pod názvom ,,Móda 1. republiky“. Úlohou študentov každej triedy bolo obliecť sa tak, ako sa ľudia obliekali za čias prvej Československej republiky.
    Každá trieda bola hodnotená, ako zvyčajne, bodmi, v tomto prípade bolo možné získať maximálne 10 bodov. Tieto body sa na konci každého polroka spočítajú a najaktívnejšia trieda je odmenená zaujímavou cenou. Výsledky nášho podujatia boli nasledovné: 1.A – 2b, 1.B – 10b, 1.C – 0b, 1.D – 10b, 2.A – 6b, 2.B – 1b, 2.C – 0b, 2.D – 2b, 3.A – 1b, 3.B – 10b, 3.C – 1b, 3.D – 0b. Atmosféra na škole bola fantastická a navyše aj podporená rozhlasovým vysielaním na tému vytvorenia spoločného štátu Čechov a Slovákov v spolupráci s pánom Uríkom, vyučujúcim dejepisu. Všetkým zúčastneným úprimne ďakujeme a povzbudzujeme ich do ďalších podujatí.
    medialistka Natália Očkajáková
01234567891011


EXKURZIA „VYSOKÉ TATRY“
- 2.10.2018 a 10.10.2018


    Exkurzie sa zúčastnili všetky štvrté ročníky (4.A,B,C,D). Uskutočnili sa v dvoch
termínoch: 02.10.2018 (4.A,D) a 10.10.2018 (4.B,C).Každá exkurzia mala iný charakter vzhľadom na počasie.
    Exkurzia prvej skupiny (4.A,D) sa niesla v kultúrno – poznávacom duchu, počas ktorého sme si upevňovali telesnú zdatnosť prostredníctvom pešej turistiky. Prvé miesto našej návštevy bolo múzeum TANAPU v Tatranskej Lomnici, kde sme sa mohli pokochať krásnou expozíciou tatranskej fauny a flóry, pričom sme sa dozvedeli aj o vzniku našej planéty a jej horninách. Naplnení novými poznatkami, ale aj s oprášenými starými poznatkami a vedomosťami sme sa pustili do objavovania ďalších krás našich veľhôr. Cestou sme pokračovali do Tatranskej kotliny, aby sme sa krátkou pešou turistikou priblížili k tretej najväčšej sprístupnenej jaskyni - Belianskej. V súčasnosti jej patrí prvé miesto v návštevnosti jaskýň na Slovensku. Bohatá výzdoba jaskynných útvarov krásnych stalagtitou, stalagmitou, stalaktátou a rôznych krasových jazierok nás obohacovala cez naše zmysly a prostredníctvom nich sme si odnášali príjemné pocity. Žiačky si mali možnosť v hudobnej sieni vyskúšať akustiku jaskyne zaspievaním ľudových piesní a zároveň im bola predvedená svetelno – hudobná šou pri hre na fujaru. Jaskyňa je známa aj svojou 90% vlhkosťou vzduchu, čím sme si posilnili aj respirační aparát. Po prekonaní vyše 800 schodov sme opúšťali tieto prekrásne priestory a naplnení novými dojmami sa presunuli na Štrbské pleso, ktoré nám pre zlú viditeľnosť a sneženie nemohlo ukázať všetky svoje krásy a ani panorámu Tatier. Napriek nie najvhodnejšiemu počasiu sa exkurzia vydarila a domov sme sa vracali obohatení o nové zážitky.
    Exkurzia druhej skupiny (4.B,C) bola viac zameraná na pohybovú zložku a na odborno-technické vedomosti a zručnosti. Študentky mali možnosť v praxi uplatniť vedomosti z orientácie v teréne nie len podľa prírodných javov, ale hlavne podľa turistického značenia. Pešou turistikou sa postupne presúvali zo Starého Smokovca na Hrebienok, kde sa im naskytol vďaka dobrej viditeľnosti prekrásny pohľad na Lomnický štít. Síce z diaľky, ale predsa mohli na Lomnickom štíte spozorovať meteorologickú stanicu. V ceste pokračovali studenou dolinou na Rainerovú útulňu a odtiaľ na Zamkovského chatu. Obohatení o nové zážitky a krásne pohľady z našich veľhôr sa šťastlivo vracali domov, s túžbou opäť sa vrátiť na tieto prekrásne vysokohorské miesta.
    Dovidenia o rok ☺.
    Mgr. Ivana Kamonová
0123


ŠPORT V NÁS
- 27.10.2018


    V rámci Európskeho týždňa športu sa na našej škole uskutočnil dňa 27.10.2018
Kurz základných techník sebaobrany. Zúčastnili sa ho všetky študentky prvého ročníka v počte 80 žiakov. Bolo to prínosne dopoludnie, nakoľko si dievčatá prakticky osvojovali niektoré techniky sebaobrany.
    Mgr. Ivana Kamonová
012


MINIFUTBAL LEVICE
- 2.10.2018


    Formovanie športových kolektívov je zložitý proces. Ten minifutbalový na našej
škole pracuje už druhý rok a bezvadne. Aneta Machcinikova, Diana Petrová, Martina Vrabelova, Tereza Mudriková, Diana Pišteková, Veronika Macejáková, Dominika Serdelová a Bianka Lacková na minifutbalovom turnaji v Leviciach ukázali nielen pohodu v ľahších zápasoch, ale aj odhodlanie víťaziť za nepriaznivých okolností. Na druhom ročníku tohto športového podujatia dokázali zvíťaziť vo všetkých zápasoch a po roku opäť zdvihnúť víťaznú trofej nad hlavu. O kvalitách tohto teamu svedčí fakt, že zvíťazili už v desiatich po sebe idúcich zápasoch. Veronika Macejakova bola vyhlásená za najlepšiu brankarku turnaja. Gratulujeme všetkým a tešíme sa s Vami.
    PaedDr. Svetozár Thomka
012345678910


KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA A ZDRAVIA
- 24.-26.9.2018 a 3.-5.10.2018


    Koniec septembra a začiatok októbra je tradičný termín, kedy sa na našej škole
uskutočňuje Kurz na ochranu života a zdravia. Konkrétne 24.-26.9.2018 III. A, D a 03.10.-05.10.2018 III. B, C. Ubytovanie v prekrasnom prostredí Gaderskej doliny a zájazd do Vysokých Tatier, to bol hlavný rámec tohto diania. Samozrejme plnenie obsahu a výchovno - vzdelávacích cieľov nemohlo zostať stranou.
    Veríme, že absolvovanie kurzu bolo obohatením tohto školského roku pre drvivú väčšinu dievčat tretieho ročníka.
    PaedDr. Svetozár Thomka
012345


BURZA STREDNÝCH ŠKÔL V NÁMESTOVE
- 10.10.2018


    Dňa 10. októbra 2018 mala naša škola zastúpenie na Burze stredných škôl.
Reprezentovali sme ju my, sestry Romana a Jarmila Peldové, samozrejme, nesmela chýbať ani pani profesorka a zástupkyňa školy, p. Tatiana Nátherová. Spoločne sme oboznamovali budúcich študentov o tom, ako to na našej škole chodí, porozprávali sme o zaujímavých odborných vyučovacích predmetoch (psychológia, pedagogika, metodiky telesnej výtvarnej, hudobnej a pod.), o kurzoch, záujmových krúžkoch tiež sme informovali záujemcov o najdôležitejšej súčasti vyučovania - o odbornej praxi. Bolo to veľmi zaujímavé. Nechýbal spev ani hudba. Keďže na našej škole sú talentové prijímacie skúšky z hudobnej, výtvarnej, telesnej výchovy, z jazykovej komunikácie a prednesu literárnych textov, mnoho žiakov sa ich obáva. Po prezentácii na burze sú však presvedčení, že to zvládnu.
    Naša škola poskytuje pestrú skladbu vyučovacích predmetov alebo záujmových krúžkoch. Všetci, ktorí prišli k nášmu stánku, si mohli pozrieť konkrétne ukážky, napr. z tvorivej dramatiky – prácu s bábkou. Bývalí študenti si zase zaspomínali, ako inak, v dobrom. Pre nás, ale aj pre ostatných to bol určite veľký zážitok. Teší nás, že mnoho žiakov a ich rodičov zaujala ponuka našej školy a že sa s mnohými stretneme na talentovkách a neskôr ich privítame aj na začiatku šk. roka 2019/2020.
    Romana Peldová I.B a Jarmila Peldová II.B
01234


MODERÁTORSKÉ ZAČIATKY
- 11.10.2018


    Dňa 11.10.2018 sme sa spolu s dievčatami zúčastnili na regionálnom kole
súťaže mladých moderátorov - Sárova Bystrica. Súťaži predchádzali dlhé týždne trénovania. Keď mi pani profesorka povedala, že sa prihlásili aj prváčky, ostala som celkom prekvapená, ja v ich veku som na to nenabrala odvahu. V deň súťaže sme sa stretli na vlakovej stanici. Desať statočných žien na ceste do Martina: Lenka Beňová, Martina Kyselová, Mária Zuzana Máliková, Andrea Regulyová, Simona Gallasová, Michaela Kováčiková, Dominika Kováčová, Veronika Kuchťáková, Barbora Jarombeková, Veronika Oboňová.
    Po príchode na miesto sme sa zapísali na prezenčnú listinu a usadili na svoje pomerne nepohodlné stoličky, ale to nám bolo vtedy jedno. Na každej jednej z nás bola viditeľná nervozita. Keby som mala zhrnúť, ako sme museli vyzerať, určite sme pôsobili komicky. Hlavy zaborené do papierov, mrmlanie textov a vyplašené tváre. Celá súťaž pôsobila komorným dojmom, čo vo mne vyvolávalo pokoj a cítila som sa tam veľmi príjemne, myslím, že teraz hovorím aj za dievčatá.
    Mali sme možnosť stať sa aspoň na chvíľu moderátormi v televízii alebo v rozhlase. Každá z nás si prešla všetkými štyrmi disciplínami: správa, interview so známou osobou, reklama a vlastná relácia. Všetky sme boli originálne a vtipné až tak, že sme plakali od smiechu, no len jedna z nás sa umiestnila v prvej kategórii na druhom mieste, a to Michaela Kováčiková z II.B triedy. Srdečne ti gratulujeme.
    Odniesli sme si odtiaľ veľa zážitkov, skúseností. Spoznali sme nových ľudí a o rok (už smelšie a odhodlanejšie) to skúsime opäť.
    Dominika Kováčová II.B
0


VYLIEČME NEZÁUJEM
- 4.-5.10.2018


    „Duševné zdravie je na Slovensku tabu. Psychickými problémami u nás pritom trpí
takmer 500 000 ľudí. Prejavte záujem. Pomôžte počas Dní nezábudiek 2018.“ Týmito slovami sa v propagačnom letáčiku obracia Liga za duševné zdravie k občanom Slovenska počas celoslovenskej verejnej zbierky Dni nezábudiek, ktorej je hlavným organizátorom.
    Symbolom zbierky je / už tradične/ kvietok nezábudky, ktorý symbolizuje krehkosť a zraniteľnosť ľudskej duše. Nezábudka má ľuďom pripomínať, že je potrebné starať sa o svoje duševné zdravie, ale tiež nabáda k pomoci ľuďom trpiacim duševným ochorením. Jedným z cieľov zbierky je aj obnovenie prevádzky Linky dôvery Nezábudka, ktorá v minulosti zachránila desiatky životov.
    Naša škola sa do zbierky zapojila aj v tomto roku. Dňa 04.10.2018 sme zbierku realizovali najmä v škole, medzi našimi žiačkami, a 05.10.2018 medzi občanmi mesta Turčianske Teplice. Ako dobrovoľníčky pracovali dievčatá zo IV.B triedy – Ivana Bohucká, Alexandra Ďurčáková, Veronika Bugáňová a Pavlína Sóradová. Dievčatám za ich dobrovoľnícku činnosť patrí veľká vďaka. A veľké ďakujem vyslovujeme všetkým, ktorý kúpou nezábudky prejavili svoj záujem a svoje humánne cítenie. Celkový výnos zbierky bol 189,15 €.
    PS: Liga za duševné zdravie uvádza, že za 5,- € môže linka dôvery pracovať polhodinu. My sme vyzbierali 189,15 €. Za tieto peniaze by mohla linka pracovať plných 19 hodín a možno by sa za ten čas podarilo zachrániť život človeka!
    Jarmila Pavelcová, koordinátor zbierky za SOŠP v Turčianskych Tepliciach
01234


Kráľ Lear (príbeh sveta)
- 9.2018


    Deň ako každý iný, ale predsa výnimočný. Nebudeme predsa stále sedieť len za
rokovacím stolom na zasadnutiach! My, členovia rady sme sa rozhodli spraviť si náš obľúbený „teambuilding“ v podobe divadelného predstavenia od svetoznámeho dramatika Williama Shakespeara: Kráľ Lear (príbeh sveta
    Režisér Dodo Gombár priniesol na javisko inscenáciu ďalšej slávnej Shakespearovej hry Kráľ Lear, ktorá je obrazom doby, v ktorej "blázni vedú slepcov", je tragédiou moci, ale predovšetkým tragédiou človeka. Téma aktuálna nie len za čias Shakespeara. Téma nanajvýš aktuálna v súčasnej dobe a súčasnom svete! Lear, jedna z najvýraznejších mužských dramatických postáv, ktorú stvárnil skvelý a skúsený slovenský herec Ján Kožuch, bola naozaj veľká výzva. Zahrať niečo takéto je pre každého herca jednoducho úžasné!
    Nedá sa na tak malom priestore vyrozprávať celý obsah inscenácie a najmä priblížiť emócie, ktoré vami počas nej prebiehajú, najlepšie bude, keď sa sami vyberiete do divadla a pozriete si predstavenie na vlastné oči! Odporúčame všetkými desiatimi! A my sa tešíme na ďalší príjemne strávený teambuilding.
    Soňa Tomašáková, medialistka na SOŠPg Turčianske Teplice
0123456


DNI RADY
- 11.-12.9.2018


    V dňoch 11.9. a 12.9. 2018 sa na našej škole ako každý rok uskutočnili Dni Rady.
Cez veľkú prestávku sme si my, Žiacka školská rada pri SOŠP, zavolali študentky prvých ročníkov do starej telocvične, kde bola pre nich pripravená prezentácia o našej „Rade“. Cieľom týchto „Dní“ je priblížiť prváčkam akcie a podujatia, ktoré organizujeme, napr: Deň otvorených dverí na SOŠP, Výlet za odmenu pre najlepších študentov školy, Jesenné hody, Mikuláš, Noc v škole (dvakrát do roka, prvýkrát pre študentov 3.,4. ročníka a druhýkrát pre študentov 1.,2. ročníka), Deň učiteľov, Deň bláznov a mnohé iné. Zároveň ich informujeme o našich ďalších činnostiach, ako napríklad charite, kedy chodíme do nemocnice na detské oddelenie a pripravujeme program pre choré detičky, alebo do domova dôchodcov, pre ktorých si tiež pripravíme aktivity a program, aby sme ich trošku v ich samote potešili, o zbierkach Unicef a Modrý gombík, pomocou finančného výťažku ktorých prispievame na choré a podvýživené deti v tretích krajinách, o Červenej stužke, ktorou zas bojujeme proti zákernej chorobe AIDS. Na záver prítomné žiačky informujeme o tom, čo je úlohou rady – my žiacka školská rada sa vyjadrujeme ku všetkým závažným skutočnostiam školy, k návrhom a opatreniam školy, podávame návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré organizujeme. Riešime problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy, zastupujeme žiakov vo vzťahu k riaditeľovi školy a vedeniu školy, predkladáme im svoje návrhy a postrehy. Podieľame sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku. Zastupujeme žiakov!
    Po tejto prezentácii vždy nasledujú krátke aktivity, ktoré sa s našimi prváčkami zahráme, aby sme uvoľnili atmosféru a aby sme ich motivovali do ďalších podujatí, ktoré budeme počas roka organizovať a za ktoré môžu získať malé odmeny a na pol roka a na konci roka je vyhlásená, na základe nazbieraných bodov, najaktívnejšia trieda školy, ktorá si odnáša zaujímavé ocenenie.
    Soňa Tomašáková, medialistka


VÝLET ZA ODMENU
- 13.9.2018


    Žiacka školská rada spolu s finančnou podporou rodičov, ústretovosťou vedenia
školy a dôsledným výberom študentov triednymi profesormi pravidelne každý rok organizuje podujatie „Výlet za odmenu“, ktorým chce oceniť najlepších, najusilovnejších a najaktívnejších študentov za ich prospech, dochádzku alebo inú prácu v triednom kolektíve či škole.
    Každý výlet za odmenu má mať náučný charakter a tak to bolo aj tento rok. Spolu s vybranými študentmi sme vo štvrtok 13.9.2018 zavítali do krásneho a charizmatického bývalého banského mestečka zapísaného od r.1993 v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO ležiaceho uprostred Štiavnických vrchov – Banskej Štiavnice. Počasie nám vyšlo ako na objednávku a všetci sme si užívali príjemné slnečné lúče. Po vstúpení do ulíc tohto mesta, sme boli veľmi očarené nádherným prostredím a jeho špecifickou atmosférou. Netušili sme, čo nás čaká, no po vkročení do „Banky lásky - Múzea Andreja Sládkoviča a Márie Pischlovej“ nám zamrzli tváre. Nebolo to však od ľaku, ale od radosti a úžasu. „Banka lásky“ vytvorená z veršov básne Marína – najdlhšej ľúbostnej básne sveta, sa nachádza v 500-ročnom dome, kde Marína Pischlová prežila väčšinu svojho života a práve tu sa stretla so svojou osudovou no nenaplnenou láskou Andrejom Sládkovičom, ktorý v tom čase študoval na slávnom Evanjelickom lýceu a ju, ako slečnu z bohatej rodiny, vyučoval doma. O tomto vzťahu, o básni zapísanej v Guinessovej knihe rekordov a mnohom inom sme sa dozvedeli z úst sprievodcu, ale aj prostredníctvom videoprojekcií a......neuveríte....hovoriacich obrazov! Je to unikátne miesto, kde si ľudia z celého sveta uschovávajú vzácne amulety lásky, priateľstiev a šťastia. Na konci prehliadky si dievčatá mohli v malom obchodíku zakúpiť suveníry v podobe magnetiek, sviečok, tričiek, plátenných tašiek, ale aj posteľných obliečok s motívom Andreja Sládkoviča a Maríny. Spoločne sme skonštatovali, že je to naozaj „Banka“ na vysokej úrovni, a že sme doposiaľ nič krajšie nevideli. Odporúčame všetkými desiatimi!!!
    Po tom všetkom sme sa rozhodli trochu prejsť banskými ulicami. Pani profesorka Zajacová nám porozprávala o histórií mesta, legendu o vzniku Banskej Štiavnice - o dvoch jaštericiach, ale aj o 7 divoch, ktoré toto mesto má. Patria medzi ne napríklad: radnica, ktorá je doslova otočená „zadkom“ k námestiu, hodiny, ktoré ukazujú čas naopak. Neverili by ste, ale jedným z divov je, že vždy na sv. Petra a Pavla (čo je v kalendári 29.júna) sneží. Ako to vlastne je, musíte prísť zistiť sami!
    Týmto chceme poďakovať pani profesorke za jej trpezlivosť a nové poznatky do našich životov. Veríme, že sa študentkám tento výlet páčil, a dúfame, že sa aj naďalej budú v škole snažiť, aby mohli i na budúci školský rok absolvovať ďalší výlet, nevedno kam.
    Soňa Tomašáková, medailistka ŽŠR
0123456789101112

chcem čítať ďalšie aktuality ...

logo_ps
       PLÁNOVANÉ AKCIE

NOVEMBER 2018
01.11.ŠTÁTNY SVIATOK
02.11.JESENNÉ PRÁZDNINY
12.-13.11.Don Jozef Luscoň – beseda
o blahoslavenej Anke Kolesárovej
- 1. a 2. roč.
12.11.PEDAGOGICKÁ RADA
- hodnotenie 1. štvrťroku šk. roka
13.11.Florbal - športom
pre "Červené stužky"
– ŽŠR
14.11.Program pre DSS TR
- 14.00 hod, výber ž.
15.11.IMATRIKULÁCIE
- ŠI, KD TR
16.11.OLYMPIÁDA v ANJ
- školské kolo, 1.-4. roč.
22.11.Opera BB
- 3. roč,
29.11.EXPERT - celoslovenská
vedomostná súťaž
- výber ž. 1.-4. roč., 1.-2.VH
priebežneOLYMPIÁDA zo SJL
priebežneExkurzia do SNK v MT
- 4. roč.
priebežne„Po stopách J. A. Komenského“
- exkurzia, Uherský Brod, IV.A, IV.D
priebežneExkurzia BA
- IV.A, IV.B
priebežneSúťaž Červené stužky
- výroba pohľadníc
priebežneVýstava - Vznik ČSR
priebežne„Čítaj, píš, kresli“
- projekt

Október 2018
02.10.MINIFUTBAL LEVICE
02.10.Exkurzia - Vysoké Tatry
- IV.A, IV.D
03.-05.10.KURZ NA OCHRANU
ŽIVOTA A ZDRAVIA
- III.A, III.D
04-05.10.Dni nezábudiek
– celoslovenská zbierka
08-12.10.Týždenný intenzívny kurz
s britským lektorom
- výber ž. 2.-4. roč.
09.10.Burza povolaní - Nižná
10.10.Burza povolaní - Námestovo
10.10.Exkurzia - Vysoké Tatry
- IV.B, IV.C
11.10.SÁROVÁ BYSTRICA
- súťaž moderátorov
11.10.RADA ŠKOLY
13.10.CELOŠKOLSKÉ RODIČOVSKÉ
ZDRUŽENIE
- KD TR, 9.00 hod.
24.10.Študentská kvapka krvi
- výber ž. 3.-4. roč.
priebežneCharitatívna zbierka
„Boj proti hladu“
29.10.RIADITEĽSKÉ VOĽNO
30.10.ŠTÁTNY SVIATOK
31.10. -JESENNÉ PRÁZDNINY
- 02.11.

September 2018
03.09.Otvorenie škol. roka
11.09.ÚSTNA MATURITNÁ SKÚŠKA
v mimoriadnom skúšobnom období
- 8.00 hod.
13.09.VÝLET ZA ODMENU
- org. ŽŠR
- výber ž. 2.-4.roč.
21.09.Biela pastelka
– výber ž. 3.roč
24.09.Pedagogická rada
24.-26.09.KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA A
ZDRAVIA - III.A, III.D
27.09.Európsky deň športu –
– sebaobrana,streľba - 1. roč.
28.09.Divadelné predstavenie v ANJ
- všetci žiaci, KD TR
03.-05.10.KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA A
ZDRAVIA - III.B, III.C
priebežneCharitatívna zbierka
„Boj proti hladu“                                                                                ŽIVOT NA ŠKOLE OČAMI KAMERY

HNN Cesta


HNN PMS_15


1.maj Rozlucka_15


1.maj Modry gombik


Europa Pramen_CD


Zabaky V_risi_filmov


     PREDVIANOČNÝ ČAS NA ŠKOLE

Mikulas Vianoce_15


Vianoce_15 Vianoce_15Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice