logo_zsr
logo_zsr
logo_si       PENZION*
logo_zsr
kurz_AJ
   Preukaz študenta ISIC
logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC
logo_itic
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
logo_zsr

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC
        OZNAMY

OZNAM PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM NA NAŠEJ ŠKOLE
Kritéria na úspešné vykonanie skúšky v študijnom odbore: 7649 M  Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

OZNAM PRE ŠTUDENTOV DIAĽKOVÉHO ŠTÚDIA
Rozvrh konzultácií v 2. polroku pre I.KPŠ
Rozvrh konzultácií v 2. polroku pre II.KPŠ

POZVÁNKA DO SÚŤAŽE
Súťažný projekt: Čítam - píšem - kreslím

OZNAM - ZMENA NÁZVU ŠKOLY
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe 61/2015 Z. z. Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo rozhodnutie o zmene názvu školy na Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice s platnosťou od 1.9.2018.

PRE MAJITEĽOV KARIET ISIC
pozrite si video: Ešte nemáš známku ISIC 09/2019?
Oznámenie o zmene cenníka
Ostatné informácie pre majiteľov kariet ISIC si prečítajte tu

logo_itic Zapojili sme sa do projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím elektronického testovania.

PRE ABSOLVENTOV ŠKOLY
Oznamujeme absolventom školy, že z organizačných dôvodov sa stretnutia v budove školy môžu uskutočniť len v pracovných dňoch v čase od 15.00 do 19.00 hod.

          NAJNOVŠIE AKTUALITY

    chcem čítať ďalšie aktuality ...


MIKULÁŠ A STRIDŽIE DNI V MŠ NA ŠKOLSKEJ – prax III.B - 4.12.2018


    Dňa 4.12. 2018 sa udialo to, čo sa nedeje každý deň. Bolo pár dní pred Mikulášom
a dievčatá z III.B triedy sa rozhodli, že potešia deti z MŠ na Ulici Školskej. Pilne sme trénovali a spievali piesne, kým prišiel ten čas, aby sme to ukázali deťom. Posledné úpravy a mohli sme ísť pred deti a pani učiteľky.
    Na začiatku sme im povedali, kto to bol sv. Mikuláš a prečo ho teraz takto oslavujeme a dostávame sladkosti. Spolu s deťmi sme zaspievali pieseň Mikulášku dobrý strýčku, aby sme ho zavolali medzi nás. A veru prišiel, ale nie sám. Sprevádzali ho anjeli a samozrejme aj nezbední čerti. Po tom ako sa Mikuláš prihovoril deťom, sme ukázali krátku scénku o tom, že sú poslušné a neposlušné deti. Keď sa čerti a anjeli začali hádať o tom, aké sú naozaj deti, Mikuláš im vysvetlil, že sú poslušné ale aj neposlušné deti, ale tie neposlušné sa môžu polepšiť.
    Následne deti rozprávali Mikulášovi básničky a pesničky, ktoré sa naučili. Mikuláš ich samozrejme odmenil sladkou maškrtou a potom sme si všetci zatancovali na vianočne pesničky.
    Na koniec sme sa s Mikulášom, anjelmi a čertmi museli rozlúčiť. Boli sme však veľmi šťastní, že medzi nás zavítal a strávil s nami čas.
    Dňa 18.12.2018 sme opäť pripravili pre deti zaujímavý program s názvom Stridžie dni. Týmto programom sme deťom chceli priblížiť tradície, ktoré sa u nás konali dva mesiace pred Vianocami. Aj pre nás to bolo veľmi zaujímavé, lebo predsa, teraz nemáme možnosť sa obliecť do kroja a ukázať tradície, ktoré robili naši predkovia.
    Na úvod sme deťom predstavili časti kroja. Nasledoval prvý zo stridžích dní, Katarína, triedou sa ozvali zvučné tóny basy, huslí, fláut a klavíru. Dievčatá začali tancovať jeden z ľudových tancov, ktorý sa tancoval na Katarínskej zábave.
    Pokračovali sme ďalej a prišli na deň, kedy mal meniny Ondrej. V tento deň chceli všetky dievčatá vedieť, s kým budú na rok stáť pred oltárom. Či to bude mlynár, čižmár alebo kováč sme sa dozvedeli, keď sme liali olovo cez kľúčovú dierku a pri tom sme čarovali. Pravdaže sme si to potom vyskúšali aj s deťmi a podarilo sa.
    Po Ondrejovskom čarovaní nasledoval Advent. Deťom sme ukázali adventný veniec so štyrmi sviečkami. Vysvetlili sme im čo symbolizuje a znamená. Taktiež sme ich naučili mená adventných nedelí, cez ktoré postupne zapaľujeme sviečky.
Počas adventného obdobia mala meniny Barbora. Prišla ku deťom s vázou, v ktorej mala halúzku čerešne. Povedala, ako sa musí o halúzku starať a keď na Vianoce rozkvitne, do roka sa vydá.
    Posledným zo stridžích dní bola Lucia. Lucia bola najväčšia bosorka. Chlapci v tento deň robili stolčeky bez jediného klinca. Dievčatá boli zakryté bielou plachtou a s husacími pierkami vymetali domy od zlých síl. Deťom sme zatancovali ďalší ľudový tanec a tým sme ukončili Stridžie dni.
    Na záver sme hrali rôzne ľudové piesne a s veľkou radosťou sme tancovali so všetkými deťmi, ktoré nás sledovali zo zatajeným dychom.
    Chceli by sme poďakovať pani profesorke Ľubomíre Tumovej, ktorá s nami nacvičila celý tento program, tance, piesne, poskytla nám scenáre, noty, rekvizity a hlavne nás podporovala a naučila nás k ešte lepšej spolupráci. Ďakujeme.
012345678910111213


OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU
- školské kolo

    Vyhodnotenie školského kola Olympiády v anglickom jazyku 2018/2019
1. miesto – Mária Paliderová   III.B
2. miesto – Natália Sklenárová   IV.B
3. miesto – Paulína Hajdušeková   III.A
Všetkým účastníkom blahoželáme a prajeme veľa úspechov!
PK CUJ


VIANOČNÝ ČAS
- 21.12.2018


    Vianoce sú obdobím, kedy vládne pokoj, mier a láska. Sú časom, kedy by sme sa
mali všetci zastaviť, oddýchnuť si a hluk a nepokoj sveta okolo nás by malo vystriedať vnútorné rozjímanie a harmónia. Takýto vianočný pokoj nastal aj na našej škole vo štvrtok 20.12.2018, keď žiacka školská rada spoločne s pani profesorkou a koordinátorkou Mgr.Natáliou Zajacovou začala s prípravou úžasného vianočného punču. To bolo presne to, na čo sme sa všetci tešili. Po celej škole rozvoniavali klinčeky, škorica, pomaranče, jablká a mnohé iné omamné ingrediencie.
    Hneď v piatok ráno 21.12.2018 sme sa všetci zišli o 8:00 hodine vo svojich kmeňových triedach, lenže s tým rozdielom, že sme sa v tento deň vôbec neučili. V učebni č. 74 si žiaci, učitelia a nepedagogickí zamestnanci mohli prísť vychutnať výborný vianočný punč a pochutiť si na študentmi donesených koláčoch, ktorých bolo ako na pravej svadobnej hostine. Popri maškrtení sa všetci mohli zahrať aj prichystané spoločenské hry. Členovia žiackej školskej už tradične vytvorili fotostenu, pri ktorej sa mohli študenti aj s pripravenými rekvizitami odfotiť, a tak si uchovať spomienku na tento deň. Popri tomto celom dni nám vyhrávala vianočná hudba, ktorá ešte viac umocňovala krásne predsviatočné chvíle.
    Na vianočných trhoch na prízemí školy naše žiačky predávali vlastnoručne vyrobené výtvory – šperky, vankúše, sviečky a svietniky, zaujímavé dekorácie, za symbolické ceny. Taktiež sa predávali vianočné oblátky a aj rôzne kozmetické prípravky. Na opačnom konci školy na najvyššom poschodí sa učebňa dramatiky zmenila na tvorivú dielňu, kde si každý, kto mal chuť a nápad, mohol pod vedením skúsenej pani Marčekovej vytvoriť nejaký originálny predmet či darček pre blízkych na poslednú chvíľu.
    Veríme, že každý, kto bol v tento deň v škole, zabudol na písomky, testy, skúšania a naplno si užil príjemne strávený čas s priateľmi. Tešíme sa na takéto vianočné radovánky aj na budúci rok.
    Soňa Tomašáková, medailistka

VIANOČNÝ KONCERT
01234567891011
VIANOČNÝ PUNČ
01234

VIANOČNÉ TRHY
01234567

VIANOČNÉ DIELNE
012345678910


VIANOČNÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
- 19.12.2018


    Osláviť príchod Vianoc volejbalom sa na našej škole traduje poriadne dlho. Tohto
roku sa pridali aj študentky z Gymnázia M. Galandu Turčianske Teplice. Štyri družstvá zohrali kvalitné zápasy, aby si nakoniec rozdelili sladké ocenenia. Nebudeme hovoriť o víťazoch a porazených, ale len o peknej volejbalovej tradícii na našej škole. Tak volejbalové šťastné a veselé všetkým účastníkom turnaja.
    PaedDr. Svetozár Thomka
012345


ROČNÍKOVÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
- 21.11.2018


    Prvé volejbalové zápasy v školskom roku 2018/2019 ukázali, čo sa dá očakávať
v tomto športe. Ročníkový turnaj potvrdil tradičnú kvalitu dievčat druhého až štvrtého ročníka. Pozitívne prekvapenie bola účasť hráčok prvého ročníka. Tak dúfame, že to bude dobrý vstup do volejbalovej sezóny, v ktorej by našu školu malo reprezentovať družstvo v zložení: R. Cengelova, M. Gregorova, M. Kurcinova, R. Gardianova, A. Tomanova, L. Zatkova, A. Bartošova,L. Ilovska, V. Macejakova, S. Poletova, D. Petrova, D. Serdelova, E. Serdelova, K. Kovacikova, N. Obertova.
    PaedDr. Svetozár Thomka
0123


STRIDŽIE DNI a MIKULÁŠ V ŠKD na Školskej - PRAX IV.A - 4.12.2018


    Dňa 4.12.2018 sa v ŠKD v telocvični ZŠ a MŠ Školská Turč. Teplice uskutočnila
veľká udalosť – program Stridžie dni a Mikuláš. Kroje a stuhy v rôznych farbách hrali ako hudobné nástroje IV.A triedy . Či už prváci alebo štvrtáci boli plní očakávania. Celým obdobím stridžích dní sa preniesli spolu s nami. Predviedli sme zvyky a tradície na Katarínu, Ondreja , Barboru a Luciu. Deťom sa najviac páčil sviatok Lucie, pretože ich pierkami naháňali a šteklili. Deti sme oboznámili názornou ukážkou s časťami kroja z regiónu Turiec. Dnes už nie je rarita pre nás obliecť si kroj, vziať husle, hrať piesne a koledy.
    Na záver nášho programu sa všetci tešili na Mikuláša v sprievode čerta a anjela. Pre Mikuláša si žiaci pripravili vlastný program, ktorý bol veľmi pestrý a obsahoval básničky, piesne a aj tanček. S deťmi sme sa po programe zabávali a tancovali.
    Chceli by sme veľmi pekne poďakovať aj našej pani učiteľke Ľubomíre Tumovej za jej ochotu a čas, ktorý strávila s nami pri nacvičovaní programu.
    Patrícia Gonšorová a Kristína Kapráliková IV.A
0123456789101112


MIKULÁŠ V ŠKD HORNÉ RAKOVCE
- PRAX IV.D
- 6.12.2018


    Deň 6.12.2018 je pre deti veľmi výnimočný. Po domoch chodí Mikuláš
a dáva dobrým deťom sladké balíčky. V tento deň Mikuláš zavítal aj do školského klubu v Horných Rakovciach . My dievčatá zo IV.D sme si pre deti pripravili program bohatý na rôzne piesne a básne. Vo vianočnej atmosfére sme si s deťmi vyrábali čertov, anjelov, snehuliakov a čo najdlhšiu bradu pre Mikuláša. Taktiež sme si s deťmi zatancovali, vyšantili sa a všetci odchádzali s úsmevom na tvári.
    Toto by sa nám nepodarilo bez pomoci p.profesorky Ľ. Tumovej, ktorá nám ochotne pomohla, poradila a požičala hudobné nástroje, za čo jej veľmi pekne ďakujeme.
012345678


ÚSMEV PRE SENIOROV
- 29.11.2018


    „Najväčším zlom je nedostatok lásky, lásky k blížnym, strašná ľahostajnosť
k susedovi, k tým,čo žijú na okraji spoločnosti, k chudobným, starým.“
    Práve preto sme sa rozhodli, že trochu lásky prinesieme našim seniorom a spríjemníme im jedno novembrové štvrtkové popoludnie. Dňa 29.11.2018 navštívila Žiacka školská rada pod vedením koordinátorky pani Zajacovej a naše študentky pod vedením pani Marčekovej domov sociálnych služieb a pripravili si pre našich seniorov program, aby aspoň trošku títo ľudia zabudli na každodenné trápenie, aby cítili, že nie sú sami a úplne zbytoční a aby sme im aspoň na chvíľu vyčarili úsmev na tvári a možno aj pripomenuli časy, keď boli mladí, plní sily, energie a v kolotoči všedných dní žili naplno a nestíhali rozmýšľať nad tým, čo bude, keď raz zostarnú. Na tomto podujatí sa podieľali naše panie profesorky, ktoré celú túto akciu pripravili a zorganizovali. Pod vedením pani Marčekovej v kultúrnom programe vystúpili dievčatá z 1.A, ktoré zahrali, zaspievali a zatancovali známe ľudové piesne, Adriana Tomanová z 3.C zaspievala moderné piesne v slovenskom a v anglickom jazyku sprevádzajúc sa gitarou, folkloristky Radka Potkanová a Simona Vajdová z 2.C svojím speváckym výkonom ohúrili všetkých prítomných a brušné tanečnice Veronika Oboňová a Nikola Gellénová zo 4.A, ktoré sa venujú tomuto tancu pod vedením p.Sudorovej, vniesli do priestoru jedálne vlnu pozitívnej energie. Okrem kultúrneho programu si žiačka školská rada pripravila tvorivé dielne, kde si dôchodcovia mohli vyrobiť krásne ozdoby z papiera, záložky do kníh, či niekomu napísať list a vložiť ho do vlastnoručne vyrobenej obálky, alebo mohli zrelaxovať pri vymaľovávaní omaľovánok, či precvičiť si pamäť a zažiť veľa zábavy pri spoločenských hrách.
    Po ukončení všetkých týchto aktivít sa k členom žiackej rady pripojili študentky z 3.B, ktoré si doniesli gitary, husle a harmoniky a spoločne prechádzajúc chodbami a izbami domova dôchodcov priniesli aj tým imobilným a nevládnym veselé tóny piesní, dobrú náladu, radosť a mladosť.
    „Byť starým, je jediný spôsob, ako žiť dlho.“ No staroba by nemala byť žiadnym hendykepom! Od našich starčekov sa vždy máme čo učiť, zaslúžia si našu pozornosť a hlavne netreba zabúdať, že každý z nás zostarne a ocitne sa na ich mieste!
    Natália Očkajáková, medailistka ŽŠR
0123


TÝŽDENNÝ KURZ ANJ S ROBOM GANNON
- október 2018


    „Týždeň s Robom bol plný radosti a zábavy z angličtiny“. Katka III.D

„Príjemná atmosféra, skvelé zážitky“.
:) Soňa III.D


„Týždeň s lektorom Robom bol plný smiechu a zábavy po anglicky. Každý deň iné aktivity a príjemná atmosféra.“
Aneta IV.D ☺


„The week with Rob was absolutely amazing! One of the best experiences I´ve ever had in my life.“
Daniela IV.D ☺


„Týždeň s lektorom bol pre mňa ťažký, no Rob bol skvelý a snažil sa mi pomôcť. Veľa smiechu, zábavy a super aktivít, príjemná atmosféra, dodanie energie na MATURITU.“
Linda IV.D ☺


Tešíme sa opäť na nové stretnutie v školskom roku 2019/2020
Cudzie jazyky
0123456789


KAMPAŇ ČERVENÁ STUŽKA
- 16.-28.11.2018


    AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného
z nás. Práve prebieha dvanásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, a preto sme sa aj my rozhodli podporiť ľudí, ktorí s týmto ochorením žijú a bojujú.
    Dňa 16.11.2018 sa na našej škole uskutočnilo podujatie „Športom pre Červené stužky“, ktorému predchádzalo hlásenie cez rozhlas a motivačný plagát, aby bol každý informovaný a dostal chuť zapojiť sa do tohto užitočného podujatia. Počas veľkej prestávky vyšli pred budovu školy študentky v červených tričkách, a tak podporili už spomínanú kampaň. Pri vychádzaní z budovy školy nám už príjemne hrala hudba, na ktorú sme si spoločne zacvičili. Podujatia sa zúčastnilo 109 študentiek a v tento deň nám prialo i počasie – slniečko nádherne svietilo na bezoblačnom nebi. Aj napriek tomu, že ráno už bol slabý mráz, my sme sa zahriali aktivitami v rytme rýchlej hudby. Okrem už spomínanej športovej aktivity členovia rady zorganizovali aj takzvanú „živú červenú stužku“, kedy študenti školy oblečení v symbolických červených tričkách vytvorili pred budovou školy obrovského smajlíka, ktorým chceli vyjadriť solidaritu s ľuďmi trpiacimi týmto ochorením, ktorí nemajú veľa chuti a sily usmievať sa a aspoň takto na diaľku im chceli prostredníctvom smajlíka poslať pozitívnu energiu do ďalších dní.
    V dňoch 26. a 27. novembra členovia žiackej školskej rady rozdávali po škole červené stužky, ktoré sú symbolom boja proti HIV/AIDS. Žiaci i učitelia našej školy sa nosením týchto stužiek pridali k davom ďalších tisícok ľudí na Slovensku ako aj vo svete, ktorí podporujú túto kampaň.
    Vyvrcholením dvanásteho ročníka kampane bola konferencia, ktorá sa konala dňa 28. novembra 2018 v aule Okresného úradu v Žiline, ktorej sa za našu školu zúčastnili žiačky Veronika Kuchťáková a Jarmila Peldová s pani Zajacovou. Celý priebeh kampane mala na starosti PhDr. Anna Poláčková, učiteľka pôsobiaca na Gymnáziu sv. Františka z Asissi, ktoré je zastrešovateľom celej kampane už dvanásť rokov. Stretnutie začalo odbornou prednáškou na tému HIV/AIDS odprezentovanou MUDr. Zuzanou Štofkovou z Lekárskej fakulty UK v Martine a pokračovalo prednáškou na tému obchodovania s ľuďmi, ktorú zabezpečili odborníčky zo Slovenskej katolíckej charity Jana Urbanová a Anna Bartošová. Kampaň Červené stužky, chcela poukázať na aktuálnu, dlhodobú a celospoločenskú problematiku HIV a AIDS na Slovensku, ale aj vo svete. MUDr. Zuzana Štofková nám ukázala štatistiky, oboznámila nás s vírusom HIV, o tom, ako sa v našom tele správa a ochorením AIDS. Zaujímavé boli čísla, a to že vo svete už na ochorenie AIDS zomrelo 35,4 miliónov ľudí a dokopy bolo infikovaných 40 miliónov, najviac v Afrike. Najohrozenejšou a najviac infikovanou skupinou sú ľudia vo veku od 24 do 29 rokov. Na Slovensku máme zatiaľ 1022 pacientov, pričom v susednom Česku približne 3000. V tejto prednáške sme sa dozvedeli aj to, že červenú stužku ako symbol boja s HIV/AIDS navrhli v USA v roku 1991 a od tohto roku si ju pripínajú a nosia ľudia, ktorí chcú podporiť boj s touto zákernou chorobou. V druhej prednáške o obchodovaní s ľuďmi sme sa dozvedeli o tom, ako sa ľudia dostanú do „novodobého otroctva“. Pozreli sme si krátky dokument o pánovi Ivanovi, ktorý sa stal obeťou obchodovania s ľuďmi a bohužiaľ, už nie je medzi nami. Podľahol ochoreniu, ktoré súviselo s jeho podlomeným zdravím a psychikou a jeho želaním bolo, aby sa na neho nikdy nezabudlo a aby sa o tomto probléme hovorilo. SKCH funguje už 10 rokov a poskytujú starostlivosť, poradenstvo a pomoc ľuďom, ktorí boli obeťami obchodovania.
    V druhej časti stretnutia boli vyhodnotené dve súťaže, a to výtvarná súťaž v troch kategóriách a športová súťaž, do oboch z nich sme sa ako škola zapojili. Zadaním výtvarnej súťaže bolo vytvoriť pohľadnicu s logom či nejakým odkazom vzťahujúcim sa ku kampani. Do kategórie stredných škôl sa zapojilo 47 škôl, v kategórii základných škôl bolo 87 škôl a v poslednej kategórii špeciálnych základných škôl 41, pričom v každej kategórii udelili 3 miesta ale aj čestné uznania. V rámci výtvarnej súťaže bola udelená i cena Okresného úradu, Odboru školstva v Žiline. V súťaži Športom pre Červené stužky bolo na mieste vylosovaných 20 zapojených škôl, ktorým budú zaslané odmeny. Z kampane sme si odniesli veľa informácií, ale aj menších drobností ako stužku, diplom, kalendár a letáky s informáciami o HIV a AIDS.
    Ako vidíte, ani tento rok sme u nás na škole nemohli vynechať tradíciu podpory boja proti HIV a AIDS a aspoň takto symbolicky sme na diaľku vyjadrili svoju solidaritu. Všetkým zúčastneným študentom i učiteľom ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
    Natália Očkajáková, Jarmila Peldová
0123456


JEDNA ZO ZIMNÝCH OLYMPIÁD
- 28.11.2018


    Dňa 28. 11. 2018 sa v našej škole konala olympiáda zo slovenského jazyka
a literatúry mohli sme sa tak "popasovať" so svojimi vedomosťami, zistiť, aká je naša slovenčina ťažká, no tiež krásna.
    Olympiáda pozostávala z troch disciplín: Prvou bol test, ktorý obsahoval otázky nielen z gramatiky, ale aj zo slohu a literatúry. Nesmeli chýbať ukážky, ktoré preverili čítanie s porozumením. V druhej disciplíne sme popustili uzdu svojej fantázii, pretože úlohou boli slohové útvary: rozprávanie (B kategória -1. a 2. ročník) a úvaha (A kategória - 3. a 4. ročník). Tretia časť olympiády už nebola písomná, ale ústna, v ktorej sme mali možnosť vyjadriť svoj názor (diskusný príspevok) na tému: Aké zmeny by potrebovalo súčasné školstvo na Slovensku? Aj keď bola olympiáda náročná, atmosféra bola na nej priateľská, tvorivá a zároveň sme s a toho veľa dozvedeli nielen o našej materčine, ale i o sebe.
    Po sčítaní bodov, nám odborná komisia, zložená z našich slovenčinárok, oznámila tieto výsledky:

    Kategória A:
        1. M. Paliderová (III. B - postup do krajského kola)
        2. B. Kostelanská (IV. C)
        3. K. Bútorová (III: C)


    Kategória B:
        1. M. Hudeczková (II. B - postup do krajského kola)
        2. E. Serdelová (II: C)
        3. V. Pekárová (II. D)


    Umiestnené študetnky boli odmenené knižnými odmenami, ktoré zakúpilo Rodičovské združenie pri SOŠP a všetkým zúčastneným sa ušlo aj pekné slovo a poďakovanie od svojich vyučujúcich.     Miroslava Hudeczková, II. B, SOŠP
0123

chcem čítať ďalšie aktuality ...

logo_ps       PLÁNOVANÉ AKCIE

JANUÁR 2019
14.01.DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
14.01.RIADITEĽSKÉ VOĽNO
- pre 1.-4.ročník
28.01.PEDAGOGICKÁ RADA
- polročná klasifikácia

December 2018
03.-07.12.Maratón písania listov
- (Amnesty International)
05.12.OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV
- školské kolo
06.12.Netradičný Mikuláš
- predaj vianočných pohľadníc UNICEF
13.12.Beseda – alkohol a mladiství
- 2.-3. VH, III.A,B
13.12.Balet Luskáčik – SND Bratislava
- výber žiakov
14.12.VIANOČNÝ PROGRAM
- KD, 10.00 hod
19.12.Vystúpenie v senioráte v Martine
a v charite vo VríckuF
21.12.VIANOČNÉ TRHY, TVORIVÉ DIELNE
S TEMATIKOU VIANOC, VIANOČNÝ PUNČ
- 8.00 - 12.00 hod.
priebežneVianočný volejbalový turnaj
22.12.-VIANOČNÉ PRÁZDNINY
- 07.01.

November 2018
01.11.ŠTÁTNY SVIATOK
02.11.JESENNÉ PRÁZDNINY
12.-13.11.Don Jozef Luscoň – beseda
o blahoslavenej Anke Kolesárovej
- 1. a 2. roč.
12.11.PEDAGOGICKÁ RADA
- hodnotenie 1. štvrťroku šk. roka
13.11.Florbal - športom
pre "Červené stužky"
– ŽŠR
14.11.Program pre DSS TR
- 14.00 hod, výber ž.
15.11.IMATRIKULÁCIE
- ŠI, KD TR
16.11.OLYMPIÁDA v ANJ
- školské kolo, 1.-4. roč.
22.11.Opera BB
- 3. roč,
29.11.EXPERT - celoslovenská
vedomostná súťaž
- výber ž. 1.-4. roč., 1.-2.VH
priebežneOLYMPIÁDA zo SJL
priebežneExkurzia do SNK v MT
- 4. roč.
priebežne„Po stopách J. A. Komenského“
- exkurzia, Uherský Brod, IV.A, IV.D
priebežneExkurzia BA
- IV.A, IV.B
priebežneSúťaž Červené stužky
- výroba pohľadníc
priebežneVýstava - Vznik ČSR
priebežne„Čítaj, píš, kresli“
- projekt

Október 2018
02.10.MINIFUTBAL LEVICE
02.10.Exkurzia - Vysoké Tatry
- IV.A, IV.D
03.-05.10.KURZ NA OCHRANU
ŽIVOTA A ZDRAVIA
- III.A, III.D
04-05.10.Dni nezábudiek
– celoslovenská zbierka
08-12.10.Týždenný intenzívny kurz
s britským lektorom
- výber ž. 2.-4. roč.
09.10.Burza povolaní - Nižná
10.10.Burza povolaní - Námestovo
10.10.Exkurzia - Vysoké Tatry
- IV.B, IV.C
11.10.SÁROVÁ BYSTRICA
- súťaž moderátorov
11.10.RADA ŠKOLY
13.10.CELOŠKOLSKÉ RODIČOVSKÉ
ZDRUŽENIE
- KD TR, 9.00 hod.
24.10.Študentská kvapka krvi
- výber ž. 3.-4. roč.
priebežneCharitatívna zbierka
„Boj proti hladu“
29.10.RIADITEĽSKÉ VOĽNO
30.10.ŠTÁTNY SVIATOK
31.10. -JESENNÉ PRÁZDNINY
- 02.11.

September 2018
03.09.Otvorenie škol. roka
11.09.ÚSTNA MATURITNÁ SKÚŠKA
v mimoriadnom skúšobnom období
- 8.00 hod.
13.09.VÝLET ZA ODMENU
- org. ŽŠR
- výber ž. 2.-4.roč.
21.09.Biela pastelka
– výber ž. 3.roč
24.09.Pedagogická rada
24.-26.09.KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA A
ZDRAVIA - III.A, III.D
27.09.Európsky deň športu –
– sebaobrana,streľba - 1. roč.
28.09.Divadelné predstavenie v ANJ
- všetci žiaci, KD TR
03.-05.10.KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA A
ZDRAVIA - III.B, III.C
priebežneCharitatívna zbierka
„Boj proti hladu“                                                                                ŽIVOT NA ŠKOLE OČAMI KAMERY

HNN Cesta


HNN PMS_15


1.maj Rozlucka_15


1.maj Modry gombik


Europa Pramen_CD


Zabaky V_risi_filmov


     PREDVIANOČNÝ ČAS NA ŠKOLE

Mikulas Vianoce_15


Vianoce_15 Vianoce_15Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice